Neuroplasticitat

LA NEUROPLASTICITAT en el Dany Cerebral AdquiritPostictus i Vida als anys

La neuroplasticitat es la capacitat del cervell per poder-se «reciclar», es tingui l’edat que es tingui

Radars
Detecció d’una situació de perill que cal conèixer i tenir encompte per poder-la contrarestar, amb les mesures,estratègies i accions més adequades.

Dany Cerebral Adquirit (DCA)

  • Postictus. DCA produït per un Accident Vascular Cerebral,fonamentalment per Ictus. Malmet neurones afectades.
  • Vida als anys. DCA produït per la manca d’activitats físiques o mentals.Malmet neurones no utilitzades.

Mesures
Creació d’un Espai Comunitari de Salut Municipal, quecontempli un hotel d’entitats locals en l’àmbit de salut i unampli espai comú per a la realització d’activitats de caràcterterapèutic, cultural i social, que funcioni sota el paraigües del’ajuntament i l’autogestió de les entitats implicades.

Estratègies
Aplicació dels principis basics de la NEUROPLASTICITAT peroptimitzar el sistema neuronal del cervell.Activitats

Activitats
lúdiques de manteniment físicTractament terapèutics, mentals i físics utilitzant novestecnologies.