Com podem alentir l’envelliment (la vanguardia)

La Vanguardia «Sábado, octubre 5º 2019 (página N°23) «
Els casals d’avis no accepten persones velles mancades d’autonomia, consideren que els pertoca estar en un centre de dia o en una residència geriàtrica, fent una clara distinció entre persones vàlides i no vàlides. L’envelliment i també la mort són considerats situacions negatives que cal oblidar i millor no parlar-ne . Cal afrontar, però, les seqüeles negatives de l’envelliment .

El creixent allargament de l’esperança de vida està generant un augment també creixent de la manca d’autonomia personal. Es viuen més anys, però amb visibles manques de mobilitat, que fan necessari l’ajut de bastons, falsos carretons de comprar i cadires de rodes de tot tipus.

Científicament s’ha demostrat mitjançant la neuroplasticitat que el declivi de les facultats produïdes per l’envelliment es pot alentir, aturar o fins i tot revertir actuant sobre el cervell amb la suficient disciplina, dedicació i entrenament. Cal renunciar a la passiva rutina diària, aventurant-se en la realització de noves activitats innovadores i creatives, afrontant reptes vitals per fer-les possible. També practicant tot tipus d’exercicis tant com es pugui, a la vegada que apostant per una alimentació basada en una dieta saludable, com pot ser la mediterrània; fomentant la vida comunitària per poder continuar sent útil i necessari i, finalment, mitjançant pràctiques de mindfulness enfocades en la respiració, mantenint l’atenció en el present i acceptant plenament que la vida és un repte que s’acaba en la mort.

Simplement fent això és possible millorar la qualitat de vida en l’envelliment.

Josep Aracil Xarrié

Subscriptor

Premià de Mar